Skene Måleri - så här började mitt äventyr!
Jag heter Lars-Håkan Nilsson och utför alla förekommande måleriuppdrag. Har som speciallite ådringsmålning, marmorering, dekorationsmålning, papp och vävspända tak o väggar, takdekorationer, enklare förgyllning. Upprättar färgsättningsförslag. Och självklart kan jag hänga upp tapeter.
Jag började som målarlärling 1962, och efter 4 års utbildning avlade jag gesällprov. Erhöll Sveriges Hantverk och Industriorganisations (SHIO) lilla silvermedalj samt Målaremästarnas Riksförenings diplom. Fram till 1980 jobbade jag som ackordsmålare med allt förekommande inom branschen. Men intresset att få måla på ett mer kreativt sätt gjorde att jag i mitten på sjuttiotalet började gå kvällskurser i dekorativt måleri.
1980 startade jag Skene Måleri vilket har varit positivt. Att få jobba med färg och skapa spännande miljöer tillsammans med beställaren är mycket intressant.
1985 fick jag mitt första måleriuppdrag i kyrkor och sedan dess har det blivit ett sextiotal kyrkor i Västergötland, Bohuslän och Halland.
Jag har även utfört måleriuppdrag i kulturbyggnader, offentliga lokaler samt i ett stort antal privatbostäder.
Kontakta gärna mig på 
följande adresser:
 
E-post: nilssonlarshakan@gmail.com
Adress: Anderslid 5, 511 63 Skene
Mobil: 0708-65 14 44
 
Tillbaka